لینکها و سایتهای کاربردی

فرهنگ لغت واژه ها

www.parsi.wiki

پایگاه کتابهای درسی

www.chap.sch.ir

آموزشی زبان انگلیسی در یک دقیقه – سایت با موضوعات به ترتیب حروف الفبا دسته بندی شده اند و به مدت 1 دقیقه هر روز گوش کنید برای تقویت Listening مفید هست.

www.listenaminute.com

زبان کاتالیست :مربوط به آموزش ربان انگلیسی برای مقاطع گوناگون

  @englishcatalyst

آموزش عربی: مربوط به آموزش زبان عربی است و متنوع برای مقاطع مختلف … و آموزش عربی در سفر مفید و کاربردی است

  @amozesh_araby